Selecteer een pagina

CHEF DATA

Privacy statement

Wie zijn we?

Chef Data. is gevestigd in Hilversum, Marconistraat 23. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, flexmedewerkers, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.
Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
 • gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.
Wat doen we met jouw gegevens?
Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn.
Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik bezoek de website
Als bezoeker van onze website kennen wij jou niet bij naam, maar verwerken we wel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer je ons een vraag stelt via een formulier, maar ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie. Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.

Ik zoek werk
Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, je inschrijft op een vestiging of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Wanneer je solliciteert op een functie of een account voor jezelf aanmaakt op onze website, creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan.
 • Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. We bewaren deze gegevens zolang de procedure loopt of tot 1 jaar na jouw toestemming.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe jij onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit.

Ik werk als zzp’er
Wanneer je als zzp’er een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de factuur.

 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement
Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 05 september 2020

Heb je een vraag of verzoek?
Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via team@chefdata.nl of via +31642680517..
Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO).
Naam : Matthijs Huttinga
E-mailadres:  matthijs@chefdata.nl 
Postadres: Chef data
Ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Marconistraat 23
1223 BP Hilversum

Datalek melden
Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via matthijs@chefdata.nl  of via +31642680517. Wij vragen je deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.