Selecteer een pagina

Erkenning aanvragen een gedoe? Bij ons niet!

Erkenning bij SEB
Wat is SebInschrijven

STICHTING ERKENNING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF

De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf.

De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat ‘Erkend bestratingsbedrijf’ moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse audit, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.

 
De SEB is de onafhankelijke instelling die voor partijen in de markt op verzoek audits kan verrichten of optreden als mediator of getuigendeskundige met betrekking tot straatwerk.

Om de SEB succesvol aan te kunnen vragen, is het belangrijk dat je aan een aantal eisen voldoet. Deze eisen hebben wij vast voor je onder elkaar gezet. Om de SEB succesvol aan te kunnen vragen, is het belangrijk dat je aan een aantal eisen voldoet. Deze eisen hebben wij vast voor je onder elkaar gezet. 

Om SEB aan te kunnen vragen, moet aan de volgende criteria worden voldaan: 

 1. de aanvrager is als bestratingsbedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het gebied waarin hij is gevestigd; 
 2. de beheerder is in het bezit van het diploma “vakbekwaamheid voor het bestratingsbedrijf” van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW), of een ander bewijsstuk waaraan naar het oordeel van de SEB dezelfde waarde kan worden toegekend; 
 3. de aanvrager is in het bezit van recente verklaringen omtrent zijn betalingsgedrag, afgegeven door de betrokken ontvanger der Rijksbelastingen;
 4. de aanvrager beschikt over een arbobeleidsplan en –jaarplan, dat tenminste voldoet aan de door de SEB gestelde richtlijnen dan wel een geldig RI & E en/of VCA certificaat;
 5. tenminste 60% van de in de onderneming van de aanvrager werkzame straatmakers op niveau 3 is in het bezit van het diploma straatmaker van de SBW, of een door de SEB daaraan gelijkwaardig te achten bewijsstuk; 
 6. de aanvrager heeft zich door middel van de ondertekening van een deelnemingsovereenkomst verplicht tot het naleven van de uit de Erkenningsregeling voortvloeiende verplichtingen, en 
 7. de verschuldigde aanvraaggelden zijn voldaan  

Chef Data helpt je bij de volledige SEB aanvraag. Wij vragen alleen de benodigde informatie, komen op locatie voor een interview, regelen alle documenten en helpen de organisatie in te richten naar de maatstaven van de SEB. Ook zullen wij op locatie zijn bij de audit.  Chef Data helpt je bij de volledige SEB aanvraag. Wij vragen alleen de benodigde informatie, komen op locatie voor een interview, regelen alle documenten en helpen de organisatie in te richten naar de maatstaven van de SEB. Ook zullen wij op locatie zijn bij de audit.  

Wat verwachten wij van jou? 

 1. Toewijding om de bedrijfsprocessen aan te passen naar de maatstaven van de SEB; 
 2. Alle informatie die wij opvragen voor de documentatie 

Doordat wij in alles ontzorgen hoef jij je alleen bezig te houden met jouw gebruikelijke werkzaamheden en er voor te zorgen dat er bij de audit kwalitatief werk wordt getoond. Want dat kunnen wij niet voor jou doen. 

 Proces:

 1. Aanleveren documentatie
  1. Chef Data verzameld de informatie en vult zo nodig aan. 
  2. RI&E wordt opgesteld en zo nodig getoetst
  3. Veiligheid document wordt verstrekt en doorgenomen
 2. Documenten controle SEB
 3. Audit op locatie
  1. Chef Data helpt met voorbereiding
  2. Auditeur komt langs voor entree audit
  3. Chef Data is aanwezig bij het interview
  4. Een afgemaakt en huidig werk worden gecontroleerd. 
 4. Controle Audit rapport door externe partij
 5. Aansluiten SEB

 

Aanbeveling

“Ik had nooit tijd om goed te zitten voor mijn aanvraag. Chef Data nam dit uit handen en zorgde ervoor dat ik alleen de noodzakelijke dingen hoefde te doen.”

André, Eigenaar Bestratingsbedrijf